Stichting Comfort Europa

Description

1. Inleiding

De voorliggende missieverklaring beschrijft de algemene uitgangspunten, strategie en missie en de werkzaamheden van Stichting Comfort Europa. Stichting Comfort Europa is opgericht op 6 april 2011.

De stichting weet zich verbonden met de zusterstichting Comfort Foundation Ghana (CFG). Deze partnerorganisatie voert in Ghana projecten uit in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting Comfort Europa. Beide stichtingen zijn formeel onafhankelijk van elkaar.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes en uitgangspunten:

  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De grondslag van de stichting is het christelijk geloof, zoals vastgelegd in de geloofsbelijdenis van Nicea. Het evangelie van Jezus Christus inspireert en motiveert de stichting in het bereiken van haar doelen.
  • De stichting blijft bestaan totdat haar doelen zijn gerealiseerd en in haar achterban motivatie, middelen en mogelijkheden aanwezig zijn om hieraan bij te dragen. Mocht de stichting hieraan niet meer kunnen voldoen, dan zal zijn een batig saldo bij liquidatie na de voldoening van de schulden van de stichting worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling van de stichting.

2.2 Missie van de stichting conform de statutaire doelstelling:

  • “Het (doen) verrichten van al hetgeen kan bijdragen aan de bestrijding van hepatitis B en HIV in Afrika en de verbetering van de gezondheidszorg in dit continent, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

2.3 Werkzaamheden van de Stichting:

  • De stichting streeft ernaar haar doelen te realiseren voornamelijk door;

a. Ondersteuning van de stichting Comfort Foundation Ghana en haar activiteiten,
b. Voorlichting en draagvlakontwikkeling in Nederland en daarbuiten voor de missie van de stichting,
c. Kennisontwikkeling,
d. Fondswerving,
e. Training en vorming van (aspirant) medisch personeel in Nederland en Afrika.

 

Membership status 
Non-voting

Location

Address

7271NB
Beltrumseweg 15A
Borculo
Netherlands