Hepasist

Email

office@hepasist.com

Phone

T: 00359 2958 95 19

Web

http://www.hepasist.org/

Address

3 Lyuben Karavelov Str., Office 5, Sofia 1142 1142 Bulgaria
About Hepasist

"ХЕПАСИСТ" – НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА е неправителствена, пациентска организация. Тя е създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита.
Основните цели на ХЕПАСИСТ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА
Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани.

Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит и подпомагане на достъпа на членовете на Сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.

Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на тази част от обществото, която е засегната от болестта хепатит.

Организиране на публични дискусии, пресконференции образователни програми и др. на членовете на Сдружението с всички заинтересовани лица или институции.

Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора боледували или боледуващи от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.

Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА
Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и хепатитно болните.

Производство, печат и разпространяване на рекламни и информационни материали за борба с хепатит.

Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.