Hepasist

Description

"ХЕПАСИСТ" - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА е неправителствена, пациентска организация. Тя е създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита.
Основните цели на ХЕПАСИСТ са:


ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА
Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани.


Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит и подпомагане на достъпа на членовете на Сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.


Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на тази част от обществото, която е засегната от болестта хепатит.


Организиране на публични дискусии, пресконференции образователни програми и др. на членовете на Сдружението с всички заинтересовани лица или институции.


Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора боледували или боледуващи от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.


Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.


ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА
Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и хепатитно болните.


Производство, печат и разпространяване на рекламни и информационни материали за борба с хепатит.


Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.

Membership status 
Voting

Location

Address

3 Lyuben Karavelov Str., Office 5
Sofia
1142
Bulgaria