Световният алианс за хепатит (WHA), в сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), работи за разбиране на последиците от стигмата и дискриминацията* на хората, живеещи с хепатит B и C в Европейския регион**. Това е първото проучване на стигмата и дискриминацията, свързани с хепатит, което ще се проведе в региона. Надяваме се, че информацията, събрана чрез това проучване, ще помогне на политиците да формулират информирани политики и стратегии за намаляване на стигмата и дискриминацията сред хората, живеещи с хепатит, и за подобряване на тяхното качество на живот. Резултатите от проучването ще дадат възможност за наблюдение на тенденциите във времето, ще помогнат за идентифициране на целенасочени интервенции за справяне със стигмата и дискриминацията и ще изследват сложната динамика, свързана със стигмата на вирусния хепатит. Ако сте на 18 или повече години и имате хепатит B и/или хепатит C, или някога сте имали хепатит C, тогава можете да помогнете, като отговорите на тази анкета. Попълването на анкетата отнема около 10 минути. Моля, имайте предвид, че анкетата е анонимна, поверителна и няма да се събира информация, която позволява идентифицирането на участниците. Всички данни, събрани като част от проучването, ще бъдат обработвани в строго съответствие с насоките на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Наясно сме, че някои от въпросите са чувствителни. Моля, не отговаряйте на въпроси, от които се чувствате неудобно. Ако желаете допълнителна подкрепа, моля, щракнете върху линка в края на анкетата, за да намерите списък с местни организации, работещи с хора с хепатит B и хепатит C, с които можете да се свържете.

*Моля, проверете доклада на WHA относно стигмата и дискриминацията, ако искате да научите повече за това.
**Държави в Европейския регион: Албания, Андора, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украйна, Обединеното кралство, Узбекистан и Ватикана.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.